ب ام و لند، مرکز تخصصی خرید، فروش و معاوضه BMW وMINI

خودرو مورد نظر خود را جستجو کنید.

مرکز تخصصی خرید، فروش و معاوضه BMW وMINI
مرکز تخصصی خرید، فروش و معاوضه BMW وMINI
مرکز تخصصی خرید، فروش و معاوضه BMW وMINI

روش های خرید اعتباری

پیش پرداخت متنوع و تسهیلات بلند مدت

خدمات

شو روم

نمایش خودرو در شو روم مجازی

کارشناسی تخصصی

بررسی اصالت خودرو، استعلام سوابق، کنترل فنی و بدنه

معاوضه خودرو

معاوضه خودرو های کار کرده ب ام و و مینی